Výbor Urbárskeho spolumajiteľstva

Zoznam členov výboru Urbárskeho spolumajiteľstva,
pozemkového spoločenstva
Rajecká Lesná


Predseda: Ing. Pavol Hromada

I. Podpredseda: Viliam Bôtoš

II. Podpredseda: Mária Gaňová

Lesník: Ivan Ľudvík

Člen výboru: Ing. Jozef Hromada

Člen výboru: Jozef Beňo

Člen výboru: Rudolf Kolár

Člen výboru: Milan Hulín

Člen výboru: Jozef Zvrškovec


Kontrolná komisia

Predseda: Ing. Vladimír Bôtoš

Člen: Mária Boráková

Člen: Zdeno Trsťan


Odborný lesný hospodár

OHL: Ing. Milan Jakubesnaspäť horepefc.sk