Výbor Urbárskeho spolumajiteľstva

Zoznam členov výboru Urbárskeho spolumajiteľstva,
pozemkového spoločenstva
Rajecká Lesná


Predseda: Ing. Pavol Hromada

I. Podpredseda: Viliam Bôtoš

II. Podpredseda: Mária Gaňová

Lesník: Milan Hulín

Člen: Ing. Milan Jakubes OLH

Člen: Ing. Jozef Hromada

Člen: Jozef Beňo

Člen: Jozef Zvrškovec

Člen: Rudolf Kolár


Revízna komisia

Predseda: Ivan Ľudvík

Člen: Zdeno Trsťan

Člen: Mária Borákovánaspäť horepefc.sk