KontaktMapa:


Tu nás nájdete


Korešpondenčná adresa:

Urbárske spolumajiteľstvo,
pozemkové spoločenstvo
Rajecká Lesná
Rajecká Lesná 81
013 15 Rajecká Lesná


Webové stránky:

www.urbarrajeckalesna.sk


E-mail:

urbrajles@gmail.com


Kontaktná osoba:

Ing. Pavol Hromada


Telefón:

0905 324 379


Fakturačné údaje

Banka: Slovenská sporiteľňa, a.s.
Č. účtu: 76510 533/0900
IČO: 31 936 148
IČ DPH: SK2020649554naspäť horepefc.sk