Vitajte na stránkach Urbárskeho spolumajiteľstva, pozemkového spoločenstva Rajecká Lesná

Ocitli ste sa v samom srdci Rajeckolesnianskej doliny, v nádhernom prostredí Lúčanskej Malej Fatry. Práve tu sa nachádza urbár obce Rajecká Lesná, ktorého stránky ste práve navštívili. Ich cieľom je oboznámiť vás s činnosťou nášho spolumajiteľstva a informovať vás o jeho aktivitách.

   V sekcii História sa dočítate o histórii nášho urbáru a kliknutím na odkaz Chodníkom po urbári sa vyberiete na krátku prechádzku po jeho zákutiach.
   Na stránke Zmluva nájdete podrobné informácie o pozemkovom spoločenstve vlastníkov podielov spoločnej nehnuteľnosti a oboznámite sa s prijatými stanovami nášho urbára.
   Členov výboru Urbárskeho spolumajiteľstva, pozemkového spoločenstva Rajecká Lesná si môžete pozrieť na stránke Členovia výboru.
   Časť Dokumenty ponúka dokumentáciu nášho spoločenstva a rovnako aj niektoré legislatívne texty všeobecne platné pre pozemkové spoločenstvá.
   Ak vás zaujíma náš hospodársky plán na príslušný kalendárny rok, podrobné informácie nájdete na stránke Hospodársky plán.

   Pokiaľ máte záujem o podrobnejšie informácie, na stránke Kontakt okrem korešpondenčnej adresy, e-mailovej adresy, telefonického kontaktu a fakturačných údajov nášho spoločenstva, nájdete vloženú mapu, ktorá vám pomôže pri orientácii.

   Fotografie krásneho prostredia nášho urbára si môžete prezrieť kliknutím na odkaz Fotogaléria.

A K T U A L I T Y


26.3.2023 - 15:00

POZVÁNKA NA VALNÉ ZHROMAŽDENIE

Výbor Urbárskeho spolumajiteľstva, pozemkového spoločenstva Rajecká Lesná pozýva členov na
Valné zhromaždenie,
ktoré sa uskutoční dňa 26. marca 2023 (nedeľa) o 15.00 hod.
v Dome kultúry Rajecká Lesná.

Program:

 1. Otvorenie,
 2. Schválenie programu, schválenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice dňa 26.3.2023,
 3. Voľba návrhovej komisie,
 4. Správa o činnosti výboru a hospodárení US za rok 2022,
 5. Správa odborného lesného hospodára o výsledkoch hospodárenia za rok 2022 a o návrhu hospodárskeho plánu činnosti na rok 2023,
 6. Ročná účtovná uzávierka za rok 2022,
 7. Správa dozornej rady o výsledkoch kontroly za rok 2022,
 8. Návrh plánu činnosti US za rok 2023,
 9. Návrh na prehodnotenie podielov zo zisku za rok 2022,
 10. Diskusia,
 11. Návrh na uznesenie z Valného zhromaždenia,
 12. Záver.

Účasť členov je nutná.

V prípade, že sa nemôžete zúčastniť Valného zhromaždenia, môžete určiť, aby Vás zastupoval Váš zástupca na základe Vami vyplneného splnomocnenia. Splnomocnenie si môžete stiahnuť kliknutím na Splnomocnenie 2023 na stránke DOKUMENTY. Podpis nemusí byť úradne overený.

Ing. Pavol Hromada - predseda US.
naspäť horepefc.sk