Dokumenty

Urbárske spolumajiteľstvo Rajecká LesnáSplnomocnenie 2023


Zmluva o Pozemkovom spoločenstve


Hospodársky plán 2020


Potvrdenie o zápise do registra


LegislatívaZákon o pozemkových spoločenstvách


Zákon o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy...


Zákon o lesnom reprodukčnom materiáli...


Predpis č. 34/2013
naspäť horepefc.sk