Dokumenty

Urbárske spolumajiteľstvo Rajecká LesnáSplnomocnenie (2019)


Hospodársky plán 2015


Hospodárenie za rok 2014


Hospodársky plán 2014


Potvrdenie o zápise do registra


LegislatívaZákon o pozemkových spoločenstvách


Zákon o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy...


Zákon o lesnom reprodukčnom materiáli...


Predpis č. 34/2013
naspäť horepefc.sk