Hospodársky plán na rok 2015

1. Príjem

Obnova ťažby
Smrek 840 m³ 65,00 €/m³ 54 600 €
Buk 840 m³ 42.00 €/m³ 35 280 €
Výchovná ťažba (prebierky)
Do 50rokov
Smrek 190 m³ 48,00 €/m³ 9 120 €
Buk 80 m³ 30,00 €/m³ 2 400 €
Nad 50rokov
Smrek 80 m³ 48,00 €/m³ 3 840 €
Buk 300 m³ 30,00 €/m³ 9 100 €
Ostatné 1500 €
PRÍJEM SPOLU 115 840 €


2. Výrobné náklady

Obnovná ťažba 1 680 m³ 20 €/m³ 33 600 €
Výchovná ťažba 650 m³ 26 €/m³ 16 900 €
Prerezávky 5,64 ha 250 €/ha 1 410 €
Zalesňovanie 3,28 ha 900 €/ha 2 952 €
11 000 ks stromčekov 0,17 €/ks 1 870 €
Vyžínanie porastov 8,50 ha 270 €/ha 2 295 €
Chemická ochrana (CH.O.) 9 ha
Mzdové náklady (CH.O.) 9 x 195 € 1 755 €
Chem. ochrana (CH.O.) 9 x 70 € 630 €
Odhadzovanie po ťažbe 1,10 x 815 € 896,5 €
NÁKLADY SPOLU 62 308,5 €


3. Ostatné náklady

Požiarna služba 6 dní / 8 pracovníkov 48 smien x 20 €/smena 960 €
Mzdy výbor Predseda 107 €/mes. 1 284 €
Mzdy výbor Lesník 166 €/mes. 1 992 €
Odmeny (ostatní členovia) 50 € x 7 členov 350 €
Dozorná rada 50 € x 3 členovia 150 €
Náklady na OLH 160 €/mes. 1 920 €
Náklady účtovníka 160 €/mes. 2 628 €
Náklady ekonóm 1 300 €
NÁKLADY SPOLU 10 584 €


4. Režijné náklady

Daň z nehnuteľnosti 828 €/rok
Nájom SPF 935 €/rok
Ochranné pomôcky 300 €/rok
Certifikácia lesov 450 €/rok
PHM 200 €/rok
Sponzorské 500 €/rok
Kancelárske potreby 300 €/rok
Cestovné náklady 1000 €/rok
Ostatné režijné náklady 3 000 €
NÁKLADY SPOLU 7 513 €


CELKOVÉ PRÍJMY SPOLU 115 840 €
CELKOVÉ NÁKLADY SPOLU 80 405,50 €
CELKOVÝ HOSPODÁRSKY VÝSLEDOK 35 434,50 €


naspäť horepefc.sk