Hospodársky plán na rok 2020

1. Príjem

Obnovná ťažba
Smrek 370 m³ 50,00 €/m³ 18 500 €
Buk 530 m³ 40,00 €/m³ 21 200 €
Výchovná ťažba (prebierky)
Do 50rokov
Smrek 210 m³ 30 €/m³ 6 300 €
Buk 95 m³ 30,00 €/m³ 2 850 €
Nad 50rokov
Smrek 0 m³ 0 €/m³ 0 €
Buk 490 m³ 30,00 €/m³ 14 700 €
Ostatné - nájom 2000 €
PRÍJEM SPOLU 65 550 €


2. Výrobné náklady

Obnovná ťažba 900 m³ 19 €/m³ 17 100 €
Výchovná ťažba 795 m³ 24 €/m³ 19 080 €
Prerezávky 5,4 ha 250 €/ha 1 350 €
Výsek liesky 0,35 ha 1000 €/ha 350 €
Zalesňovanie 1,11 ha 600 €/ha 666 €
5000 ks sadeníc 0,22 €/ks 1 100 €
Vyžínanie porastov 8,50 ha 160 €/ha 1 360 €
Chemická ochrana (CH.O.) 11 ha
Mzdové náklady (CH.O.) 11 x 150 € 1 650 €
Chem. ochrana (CH.O.) 11 x 5,50 € 630 €
Odhadzovanie po ťažbe 1,35ha x 900 € 1215 €
NÁKLADY SPOLU 44 501 €


3. Ostatné náklady

Požiarna služba 12 pracovníkov 48 smien x 20 €/smena 2000 €
Mzdy výbor Predseda 218 €/mes. 2616 €
Mzdy výbor Lesník 210 €/mes. 2520 €
Odmeny (ostatní členovia) 100 € x 9 členov 900 €
Dozorná rada 100 € x 3 členovia 300 €
Náklady na OLH 210 €/mes. 2 520 €
Náklady ekonóm 2 000 €
NÁKLADY SPOLU 12 856 €


4. Režijné náklady

Daň z nehnuteľnosti 1350 €/rok
Nájom SPF 0 €/rok
Ochranné pomôcky 300 €/rok
Certifikácia lesov 450 €/rok
PHM 200 €/rok
Sponzorské 200 €/rok
Kancelárske potreby 200 €/rok
Cestovné náklady 0 €/rok
Ostatné režijné náklady 2 000 €
NÁKLADY SPOLU 4 700 €


CELKOVÉ PRÍJMY SPOLU 65 550 €
CELKOVÉ NÁKLADY SPOLU 62 051 €
CELKOVÝ HOSPODÁRSKY VÝSLEDOK 3 499 €


naspäť horepefc.sk